Geïnformeerd op reis

Onderzoek naar een milieuinformatiesysteem vervoer en vervoer voor consumenten of verladers

Hoe kunnen consumenten rekening houden met de milieueffecten van hun vervoer? In het rapport "Geïnformeerd op reis" geven we een beeld van de beschikbare informatie voor consumenten over de milieueffecten van hun eigen mobiliteit. Naast personenvervoer kijken we ook naar de informatievoorziening voor het goederenvervoer. Het rapport schetst de keuzemomenten die van invloed zijn op de milieueffecten van verkeer en vervoer en de informatie die daarover voorhanden is. We brengen de witte vlekken in de huidige informatievoorziening in beeld en schetsen de meest kansrijke mogelijkheden om deze in de toekomst in te vullen. Dit zijn milieu-informatiesystemen over de volgende vier onderwerpen:
  1. De keuze voor de vervoerswijze in het personenvervoer (bijvoorbeeld auto, trein of fiets);
  2. De aanschaf van tweedehands auto's (aanwezigheid van katalysator, brandstofsoort, etc.);
  3. Het onderhoud van personenauto's en vrachtauto's (materialen en effecten op emissies en brandstofverbruik);
  4. De keuze voor vervoerswijze in het vrachtvervoer (bijvoorbeeld water, spoor of weg).

Auteurs

Huib van Essen

Delft, mei 2004

Hoofdrapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57