GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen

Voor de behandeling van afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de bereiding van drinkwater bij waterproductiebedrijven bestaan alternatieve processen. Sommige processen zorgen voor een hogere dosering van chemicaliën en hulpstoffen in het zuiveringsproces. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is of de energiebesparing die behaald wordt met een zuiveringsvariant, opweegt tegen de energie-impact van de productie van de benodigde hulpstoffen. 

Om deze reden is een studie uitgevoerd gericht op het energieverbruik van de productie van de hulpstoffen. Van de meest gebruikte hulpstoffen zijn bepaald:   
  • de energie-impact van de productie van de hulpstoffen, uitgedrukt in de GER-waarde (bruto primaire energie) van de stof, uitgesplitst in hernieuwbare/niet-hernieuwbare energie;
  • de milieu-impact van de productie van de hulpstoffen, uitgedrukt in de enkele indicator volgens de ReCiPe-methodiek.

Het rapport bevat tevens een gebruiksadvies voor de berekende waarden (wat mag men er wel en niet mee doen), en een uitleg over de gebruikte methodiek.

De studie sluit aan bij het STOWA onderzoeksprogramma 'De Energiefabriek': een onderzoek naar mogelijkheden om het energieverbruik van RWZI’s zover te verminderen dat de installaties wellicht netto-energieleverancier worden.

Auteurs

Marijn Bijleveld
Maarten Afman

Amersfoort, maart 2012

het rapport

Deze publicatie is een uitgave van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en ook bij hen als hardcopy te bestellen (ISBN 978.90.5773.548.6)

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08