Geretourneerd fosforzuur afvalstof of niet?

Voor Thermphos heeft CE een studie uitgevoerd aangaande de definitie van afvalstof. Geleverd fosforzuur wordt na gebruik door Thermphos weer teruggenomen. Echter bij dit terugnemen moet het als afvalstof worden beschouwd. De studie die door CE is verricht in opdracht van Thermphos laat zien dat herinzet van dit fosforzuur milieukundig veel beter is dan het daadwerkelijk als afvalstof te beschouwen en het als zodanig te storten. Dit gebruikte fosforzuur is een goede grondstof voor Thermphos. De definiëring ervan als afvalstof leidt tot onnodige financiële en administratieve lasten en heeft een negatieve uitstraling.

Auteurs

Harry Croezen

Delft, april 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57