Giving wings to emission trading

Inclusion of aviation under the European Emission Trading System (ETS): Design and impacts

Het rapport onderzoekt de mogelijkheden om de klimaateffecten van internationaal luchtvaartverkeer in het Europese emissiehandelssysteem onder te brengen. De Commissie zal de resultaten van deze studie gebruiken voor het uitwerken van toekomstig beleid. Na eerdere studies naar de mogelijkheden voor een belasting op kerosine en een heffing op emissies, was dit het laatste ontbrekende deel van het onderzoek van de Commissie naar de mogelijkheden om de klimaateffecten veroorzaakt door internationale luchtvaart met behulp van economische instrumenten in te perken. Deze studie brengt in kaart hoe internationale luchtvaart onder het bestaande Europese emissiehandelssysteem voor broeikasgassen kan worden gebracht. De belangrijkste conclusie van de studie is dat emissiehandel een beleidsoptie is die naast andere beleidsopties kan worden beschouwd om de klimaatimpact van luchtvaart te beperken. De studie laat zien dat het effect op de prijzen van tickets beperkt is. Het systeem kan zo worden vormgegeven dat ook niet-Europese luchtvaartmaatschappijen meedoen, waardoor de verstoringen tussen luchtvaartmaatschappijen minimaal zullen zijn. Het opnemen van luchtvaart in het bestaande handelssysteem zal waarschijnlijk geen struikelblokken opwerpen die groter zijn dan de problemen die al overkomen zijn voor de oprichting van het bestaande EU emissiehandelssysteem.

Delft, juli 2005

Rapport
Executive summary

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het engels

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57