Goed informeren van Vlaamse consumenten over de milieu-impact van voeding

Advies over voedselverlies, AGF en eiwitproducten

Hoe kan de Vlaamse consument het best geïnformeerd worden over de milieu-impact van voeding? Aan de hand van praktische handelingsperspectieven (aanbevelingen) wordt een communicatiestrategie uitgewerkt die rond drie thema’s werkt: voedselverspilling terugdringen, de juiste keuze van groenten en fruit, en de meest milieuvriendelijke eiwitten (plantaardig en dierlijke). De complexiteit van de milieu-impact van voeding wordt op deze manier herleid tot een praktisch advies. Voor dit project onder leiding van CE Delft  heeft CE Delft de milieu-analyses van de eiwitten, groente en fruit en voedselverspilling verzorgd en heeft Milieu Centraal het communicatieadvies opgesteld. Samen zijn we tot de praktische handelingsperspectieven gekomen.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld

Delft, juli 2014

Goed informeren van Vlaamse consumenten over de milieu-impact van voeding
Bijlagenrapport

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32