Goedkopere stroom door slim laden van EV's

Synergiën tussen elektrisch rijden en lokale duurzame elektriciteitsopwekking

EV’s worden gezien als een technologie met belangrijke voordelen voor klimaat, luchtkwaliteit en geluid. Daarnaast kunnen de accu’s gebruikt worden om pieken in het aanbod van zon- en windenergie op te vangen (slim laden) en/of om juist pieken in de elektriciteitsvraag te accommoderen (slim ontladen, vaak aangeduid als vehicle-to-grid).

Deze verkennende studie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland identificeert de volgende synergievoordelen:
  1. Kostenbesparing in elektriciteitsproductie en netverzwaring door vermindering piekvraag en benutten van piekaanbod.
  2. Versnelling in de toename van EV’s en zonnepanelen door groei in één van beiden.

CE Delft heeft met behulp van twee modellen (CEGRID en CEFLEX) een eerste-orde inschatting gemaakt van de synergievoordelen die hierboven worden genoemd. Dit is gedaan voor zes scenario’s waarin verschillende aannames zijn gemaakt over de ontwikkelingen in het aantal EV’s, zon-PV/windenergie, accucapaciteit en de mate van slim laden/ontladen. De uitkomsten zijn vergeleken met de literatuur.

De totale kostenbesparing door de gekwantificeerde synergievoordelen voor Nederland als geheel door slim (ont)laden is geschat in de ordegrootte van 100 tot 200 euro per EV per jaar. De daadwerkelijke kostenbesparing door deze synergievoordelen kunnen vooral bij toepassing van vehicle-to-grid nog aanmerkelijk hoger zijn, omdat sommige synergievoordelen nog niet konden worden gekwantificeerd.

Auteurs

Huib van Essen
Maarten Afman
Marijke Meyer

Delft, september 2015

Goedkopere stroom door slim laden van EV's

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11