Haalt de energie-intensieve industrie voordeel uit fase 3 van het EU ETS?

De gevolgen van het EU ETS voor winsten, concurrentieverhoudingen en innovatie

In deze studie wordt onderzocht of de nieuwe toedelingsmethodiek van het EU ETS, die in 2013 wordt ingevoerd, iets zal veranderen aan de mogelijkheden voor energie-intensieve bedrijven om de kosten van gratis verkregen emissierechten door te rekenen en daarmee additionele, zogenaamde windfall profits te behalen. Recent empirisch onderzoek door CE Delft heeft aangetoond dat behalve elektriciteitsproducenten ook  energie-intensieve bedrijven de kosten van hun Europese emissierechten in productprijzen hebben doorgerekend. Omdat ze deze emissierechten kosteloos hebben verkregen, hebben ze tijdens de eerste twee fasen van het EU ETS wellicht kans gezien zulke windfall profits binnen te halen. In de derde fase, vanaf 2013, zullen emissierechten echter opnieuw worden geveild, en ook benchmarks worden ingevoerd.

Deze studie toont aan dat er onder dit nieuwe system nog meer stimulans voor bedrijven zal zijn om windfall profits te boeken. Door veiling van emissierechten bovenop de benchmarks zullen de energiekosten van de marginale firma aanzienlijk stijgen, waardoor prijzen in Europese productmarkten onder druk zullen komen te staan. Als gevolg hiervan zullen ook na 2013 kostenafwenteling en windfall profits waarschijnlijk blijven plaatsvinden.
 

Auteurs

Sander de Bruyn
Dagmar Nelissen

Delft, oktober 2010

rapport (Engels)

Deze publicatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57