Logo CE Delft

Auteurs:
Sander de Bruyn
Saliha Ahdour
Marijn Bijleveld
Lonneke de Graaff
Arno Schroten
Robert Vergeer

Delft, april 2017

pdf Handboek Milieuprijzen 2017
pdf Executive summary

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sander de Bruyn