Handleiding duurzaam inkopen PVC-buizen

Handvat voor gemeenten & provincies

Duurzaam inkopen is al geruime tijd in beeld bij lokale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Er is overeengekomen dat vanaf 1 januari 2015 de gehele overheid 100% duurzaam inkoopt. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Veel (lokale) overheden zijn nog zoekende naar hoe ze projecten kunnen beoordelen op duurzaamheid, met name de milieu-impact. Dit geldt ook voor projecten waarin rioleringsbuizen worden ingekocht. Rioleringsbuizen zijn bij uitstek een categorie waar overheden door duurzaam inkopen milieuwinst kunnen behalen.

Deze handleiding helpt lokale overheden om de milieu-impact van PVC-buizen te laten meewegen bij inkoop van vrijvervalleidingen van PVC. Deze samenvatting geeft een concreet stappenplan voor inkopers om milieueffecten mee te wegen bij het bepalen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Auteurs

Marit van Lieshout
Nanda Naber

Delft, april 2016

Handleiding duurzaam inkopen PVC-buizen

Meer informatie over deze studie
Marit van Lieshout

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57