Handleiding Modellen Luchtkwaliteit

In vervolg op de handreiking over het Besluit luchtkwaliteit heeft CE ook een toelichting gemaakt voor het gebruik van de verschillende Nederlandse modellen (CAR-II en NNM) waarmee t.b.v. de rapportageplicht uit het Besluit de luchtkwaliteit berekend kan worden (“Toelichting Modellen Luchtkwaliteit”). Deze toelichting is te vinden op de website van InfoMil: http://www.infomil.nl.

Auteurs

Huib van Essen

Delft, december 2002

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57