Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Invloed van auto- en brandstofbelastingen op het autopark en -gebruik in 8 EU lidstaten

Een van de speerpunten van het huidige verkeersbeleid is variabilisatie van de autokosten, zodat 'de gebruiker betaalt'. Hierbij wordt gedacht aan het invoeren van een kilometerheffing, waarbij ter compensatie de vaste autobelastingen zoals de houderschapsbelasting (MRB) en de aankoopbelasting (BPM), al dan niet gedeeltelijk, worden afgeschaft. In deze studie hebben we de mogelijke effecten van deze vaste autobelastingen en de accijns (een variabele belasting) op de omvang, samenstelling en het gebruik van het Nederlandse wagenpark onderzocht. Hiertoe hebben we de wagenparkgegevens van acht Europese landen vergeleken met de autobelastingen in die landen, waarbij we zoveel mogelijk voor economische, sociale en culturele factoren hebben gecorrigeerd. De uitkomsten van deze vergelijking laten allereerst duidelijk zien dat verschillen in auto- en brandstofbelastingen slechts gedeeltelijk terug te zien zijn in de auto- en brandstofprijzen. Daarnaast is ook de samenhang tussen BPM, MRB en accijns enerzijds, en het aantal autoverkopen, jaarkilometrage per auto of inwoner, brandstofmix, gemiddelde leeftijd, gewicht en cilinderinhoud van de auto's anderzijds aangetoond. Ook de differentiatie van vaste belastingen, bijvoorbeeld naar autogewicht of cilinderinhoud, blijkt aantoonbaar effect te hebben op de samenstelling van het wagenpark. Aangezien al deze kenmerken van het wagenpark in meer of mindere mate bepalend zijn voor de emissies van personenauto's, kunnen we ook conclusies trekken over de effecten van deze belastingen op de milieubelasting van een wagenpark.

Auteurs

Bettina Kampman

Delft, november 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57