Hernieuwbare energie in de nieuwe lidstaten van de EU

In dit project heeft CE voor het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation onderzocht wat de stand van zaken is op het gebied van hernieuwbare energie in de 10 nieuwe (Oost-Europese) lidstaten van de EU die in 2004 zijn toegetreden. Huidige toepassing, potentieel en beleid in de verschillende landen zijn onderzocht. Voor ieder van de landen is een concrete case-studie uitgewerkt.

Delft, februari 2005

Report

Dit rapport is alleen in het Engels verkrijgbaar

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57