Het nucleaire landschap*

Verkenning van feiten en meningen over kernenergie

Voor het Rathenau Instituut onderzocht CE wat de stand van zaken is op het gebied van kernenergie op dit moment. Het rapport doet verslag van de nieuwste ontwikkelingen bij kernenergie op de deelgebieden reactorveiligheid, afval, terrorisme, proliferatie, kosten, klimaat, publieke opinie en besluitvorming. Conclusie is dat met name de besluitvorming over kernenergie ingrijpend is veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden. De opinies over kernenergie zijn daarentegen nog steeds even verdeeld als vroeger. Een nieuwe 'Brede Maatschappelijke Discussie' over dit onderwerp lijkt daarom nu niet zinvol. Wel kunnen kleinschaliger debatten op deelonderwerpen en met specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) een toegevoegde waarde hebben. Het rapport is te bestellen of te downloaden bij het Rathenau Instituut (www.rathenau.nl).

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, april 2004

Dit werkdocument is verkrijgbaar bij: Rathenau Instituut Postbus 85525 2508 CE Den Haag Telefoon: 070-3421542 Fax: 070-3633488 E-mail: info@rathenau.nl Website : www.rathenau.nl ISBN 90 7736406 4

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14