Hoogwaardige recycling

Gevat in een beleidsformule en een multicyclus-LCA-methodiek

Regelmatig komt het voor dat afvalstromen op verschillende manieren gerecycled kunnen worden. Dit roept dan vaak de vraag op welke vorm van recycling als hoogwaardiger beschouwd moet worden. Dit onderzoek had daarom tot doel om te bepalen hoe de hoogwaardigheid van recyclingroutes bepaald kan worden. Daarbij zijn we gaan denken vanuit de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA) en hebben we een beleidsformule opgesteld die kan dienen als vuistregel. De op LCA gebaseerde multicyclus-LCA-methodiek (mLCA) is meer rekenkundig vastgesteld. De beleidsformule is meer redenerend bepaald. Vervolgens hebben we beiden methodieken toegepast op vijf afvalcases en hier conclusies uit getrokken. De afvalcases waren PET-afval, A/B-afvalhout, autowrakken, betonpuin en dakafval. Hiermee is een breed pallet aan afvalcases bestreken: de methodieken zouden sterker worden indien getest met meer afvalcases. De conclusies uit dit rapport zijn daarmee voorlopig. Het zijn methodieken in ontwikkeling. De ontwikkelde methodieken borduren voort op de afvalhiërarchie, de principes van de circulaire economie en de levenscyclusanalyse wetenschap. Dit project is uitgevoerd onder leiding van CE Delft in samenwerking met Rebel en IVAM.

Aanvullend aan deze analyse is samen met Rebel ook een economische analyse uitgevoerd naar het begrip hoogwaardige recycling.

Meer informatie over dit project en vervolgwerkzaamheden vindt u op deze webpagina van RWS 

Auteurs

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld
Nanda Naber

Delft, juli 2016

Hoogwaardige recycling

Meer informatie over deze studie is verkrijgbaar bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08