Indicatoren en dematerialisatiebeleid: een common view

Internationaal zijn er verschillende voorstellen om te komen tot beleid rondom natuurlijke hulpbronnen, ook wel aangeduid met dematerialisatiebeleid of materialenbeleid. Dergelijk beleid zal moeten worden gemonitored met indicatoren. De diverse indicatoren die thans zijn voorgesteld in de internationale literatuur voldoen echter niet aan de beleidsbehoefte die men met het beleid zou willen afdekken. Dit wordt naar voren gebracht in een ESB-artikel van 16 April 2004 dat Sander de Bruyn, Ester van der Voet, Annemarth Idenburg, Jeroen van den Bergh en Harmen Verbruggen hebben geschreven. Dit rapport bevat het artikel en geeft daarnaast enige overwegingen die naar voren kwamen bij het schrijven van dit artikel.

Auteurs

Sander de Bruyn

Delft, februari 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57