Industrie koppelen aan het warmtenet Rotterdam

Verkenning van kansen voor aansluiting van acht bedrijven in Botlek/Pernis op het warmtenet

Het Warmtebedrijf Rotterdam is bezig met de aanleg van een warmtenet. Langs deze leiding zal warmte vanaf de afvalverbrandingsinstallatie van AVR in Rozenburg getransporteerd worden naar de stad Rotterdam. De leiding komt dicht te liggen langs industriële bedrijven in de havengebieden van Pernis en Botlek.

Aansluiting van bedrijven op deze leiding kan interessant zijn vanuit een economisch perspectief, omdat restwarmte een financiële waarde krijgt. Tegelijk kan het bijdragen aan substantiële reducties in energiegebruik en CO2-emissies. Om deze reden hebben het Warmtebedrijf Rotterdam en Agentschap NL CE Delft gevraagd om bij bedrijven langs de leiding mogelijkheden in kaart te brengen om op de leiding aan te sluiten. De selectie was gebaseerd op een voorselectie van het Warmtebedrijf Rotterdam en CE Delft. De warmteleiding en de acht geselecteerde bedrijven zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Bij de bezoeken bleek dat de bedrijven concrete opties voor warmtelevering of warmteafname in kaart hadden gebracht. In vier gevallen zijn er mogelijkheden voor levering van warmte, in zes gevallen mogelijkheden voor afname van warmte. Het totale potentieel voor warmtelevering ligt op meerdere tientallen MW’s, voor afname van warmte op ca. 12 MW. Verder overleg tussen het Warmtebedrijf en de bedrijven is nodig om vast te stellen of aansluiting op de warmtelevering economisch haalbaar is. 

De belangrijkste resultaten zijn verwerkt in een geanonimiseerd rapport, dus niet herleidbaar naar de afzonderlijke bedrijven. Dit is hier te downloaden.

Auteurs

Marit van Lieshout
Maarten Afman

Delft, oktober 2012

de openbare samenvatting

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57