Investeren in lokale milieukwaliteit en ruimte

In deze studie voor het Ministerie van VROM hebben we een methodiek opgesteld om investeringen in lokale milieukwaliteit te beoordelen op kosten en baten. Investeringen die de lokale milieukwaliteit verbeteren leiden bijvoorbeeld tot baten in de zin van minder geluidgehinderde personen, minder gezondheidseffecten door luchtvervuiling en ruimte die vrijkomt voor ontwikkeling, omdat dichter op de weg of het bedrijventerrein kan worden gebouwd. De methode om kosten en baten in kaart te brengen is toegepast op een zestal risicolocaties. Voor deze locaties zijn de kosten en baten in beeld gebracht voor twee varianten: een variant waarin net voldaan wordt aan de normen (m.b.t. luchtkwaliteit, geluid, etc.) door bijvoorbeeld het selectief plaatsen van luifels, en een variant waarin een wensbeeld is geconstrueerd, bijvoorbeeld door het (deels) ondertunnelen van een snelweg om zodoende ruimte te winnen. De uitkomsten geven aan dat de kosten in veel gevallen hoger zijn dan de baten. Daartegenover staat de constatering dat ondanks de voortschrijdende kennis over de baten, nog steeds een belangrijk deel van de baten niet kan worden gewaardeerd. Daarmee is de conclusie van het onderzoek dat het er vooral om gaat hoeveel we als maatschappij over hebben voor een verdergaande verbetering van de lokale milieukwaliteit.

Delft, december 2001

Studie

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08