Investigation of techniques for energy-efficient new-build data centres

Datacenters worden een steeds belangrijker sector van de Nederlandse economie, maar verbruiken tegelijkertijd een aanzienlijk en stijgende hoeveelheid energie: momenteel ongeveer 1,5% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. De laatste jaren zijn een reeks technieken ontwikkeld waarmee de energie-efficiëntie van datacenters aanzienlijk kan worden verbeterd. 
 
Tegen deze achtergrond heeft CE Delft een diepgaande analyse uitgevoerd van een reeks economisch en technisch haalbare opties waarmee grote winsten in de energie-efficiëntie van nieuwbouw datacenters behaald kunnen worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL in nauwe samenwerking met Nederland ICT en datacenters en diverse landelijke en lokale overheden. 
 
De studie omvat de resultaten van een uitgebreid literatuuronderzoek en van interviews met leveranciers van energie-efficiënte technieken. De laatsten leverden gedetailleerde gegevens. Op basis van de kwantitatieve gegevens zijn modelberekeningen uitgevoerd om energetische en economische prestaties bij verschillende belastingsgraden te onderzoeken. De modelresultaten zijn gevalideerd door exploitanten van datacenters. 
 
Uit de resultaten blijkt dat een zeer hoog niveau van energie-efficiëntie bereikt kan worden. Door diverse combinaties van technieken kan een EUE van minder dan 1,2 worden gehaald: aanzienlijk beter dan de huidige EUE van 1,3, die als referentie is gebruikt. EUE (Energy Usage Efficiency) is een maatstaf voor de energie-efficiëntie waarmee een datacenter zijn diensten aanbiedt. Daarnaast is aangetoond dat er verschillende opties zijn met zeer lage terugverdientijden.
 
Een sleutelfactor bij alle technische combinaties is optimaal gebruik van ‘vrije koeling’: gebruik van natuurlijke koudebronnen. De efficiënte varianten omhelzen technologie om dit gebruik te maximaliseren. De efficiëntie van de stroomvoorziening (UPS-systemen) is eveneens belangrijk, en in dit opzicht is modulaire bouw cruciaal. Operationele aspecten zijn daarnaast ook belangrijk voor het behalen van hoge efficiëntieniveaus.
 
Het rapport zal als basis dienen voor een handleiding voor gemeentes bij het verlenen van milieuvergunningen.

Auteurs CE

Maarten Afman
Marit van Lieshout

Delft, mei 2013

Investigation of techniques for energy-efficient new-build data centres

Deze publicatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14