IPO monitor duurzame bedrijventerreinen: Ontwerp

De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen om de uiteenlopende initiatieven op het terrein van duurzame bedrijventerreinen meer te stroomlijnen middels een monitoringssyteem. Een eerste opzet van dit systeem is door CE i.s.m. KNN Milieu ontwikkeld. De monitor bestaat (vooralsnog) uit twee delen: een beleids- en een effectmonitor. De beleidsmonitor geeft inzicht in de verschillende kenmerken van provinciaal dbt-beleid. In de effectmonitor wordt door gemeenten de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen ingevuld: welke maatregelen zijn al dan niet gepland, in uitvoering of uitgevoerd? De resultaten van het monitoringsysteem leveren de provincies een sturingsinstrument en de mogelijkheid tot onderling vergelijken en eventueel uniformeren van beleid. Gemeenten kunnen de resultaten gebruiken om te benchmarken en ervaringen uit te wisselen. Uit een beknopte pilot is gebleken dat de ontworpen monitor bruikbare informatie oplevert en goed toepasbaar is in de praktijk.

Auteurs

Huib van Essen

Delft, april 2004

Hoofdrapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57