Kansrijk beleid voor CCS

CE Delft heeft met twee notities een bijdrage geleverd aan de PBL-beleidsstudie 'Opties voor energie- en klimaatbeleid' die 19 juli 2016 is gepubliceerd. De notities van CE Delft gaan over ‘Kansrijke opties voor CO2-reductie in de industrie’ en ‘Kansrijke opties voor CCS’.

In de PBL-beleidsstudie wordt bekeken wat de beleidsopties zijn waarmee het kansrijk wordt om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met tenminste 80 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Deze invalshoek is gekozen vanwege de opgave die de bij het klimaatakkoord van Parijs (2015) betrokken partijen hebben gesteld, de ingrijpendheid en complexiteit van de daarmee gepaard gaande transitie en de urgentie om emissiebeperkende maatregelen te nemen.

Zie ook Kansrijk beleid voor CO2-reductie in de industrie.

Auteurs

Harry Croezen

Delft, mei 2016

Kansrijk beleid voor CCS

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Bettina Kampman

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11