Ketenemissies hernieuwbare elektriciteit

Als onderdeel van haar CO2-reductieprogramma heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Om meer inzicht te krijgen in de CO2-emissies in de keten van hernieuwbare energie en in de huidige discussie omtrent groene stroom, heeft ProRail een aantal vragen bij CE Delft neergelegd.

In deze notitie worden drie punten behandeld:
  1. Wat zijn de ketenemissies per kWh zijn van zon-PV, windenergie, waterkracht en biomassa, en waar worden deze door veroorzaakt?
  2. Hoe werkt de markt voor Garanties van Oorsprong (GvO’s)? Hoe komt het dat GvO’s vaak van een andere producent worden gekocht dan van de leverancier van stroom.
  3. Moet ProRail alle soorten groene stroom meerekenen in haar CO2-prestatieladder? Welke voorwaarden moeten gesteld worden, en waarom?

Delft, april 2010

notitie

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57