Kilometerwaardering gewaardeerd

Kosten-batenanalyse business case Rabobank duurzame mobiliteit

Rabobank presenteert in het document ‘Duurzame mobiliteit - Tien procent minder is meer!’ haar visie op duurzame mobiliteit, welke is uitgewerkt in een businesscase. CE heeft dit plan van de Rabobank met de bijbehorende business case tegen het licht gehouden en een inschatting gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten. De belangrijkste conclusie is dat met de door Rabobank veronderstelde effecten forse baten kunnen worden behaald. Het maatregelpakket om dit te realiseren moet echter nog wel verder worden uitgewerkt om de hoge ambities waar te kunnen maken.

Auteurs

Martijn Blom
Huib van Essen

Delft, juni 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57