Klimaatneutraal Zeist

De gemeente Zeist heeft zich uitgesproken om een klimaatneutrale gemeente te zijn in 2030. Hierbij is klimaatneutraal gedefinieerd als ‘er wordt evenveel duurzame energie opgewekt als er in Zeist wordt verbruikt’. Dit is een grote opgave waarbij sterk ingezet zal moeten worden op energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. CE Delft is gevraagd om een analyse uit voeren ter ondersteuning van de invulling van deze ambitie. In oktober 2016 is de Brede Milieuvisie vastgesteld. Eén van de pijlers van deze Brede Milieuvisie is ‘Klimaat en energie, waarbinnen de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030 is ondergebracht. De route naar klimaatneutraal in 2030 wordt uitgewerkt in een energieplan. Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden als alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering van het energieplan. Daarom wordt het energieplan in samenwerking met de samenleving, bedrijven, belangengroepen en overige stakeholders opgesteld, zodat het een breed gedragen plan is. Als basis voor dit energieplan heeft de gemeente behoefte aan inzicht in de huidige stand van zaken, en mogelijkheden binnen de gemeente Zeist om klimaatneutraal te worden.

Het doel van deze studie is om de gemeente Zeist inzicht te geven in:
  • Huidig energiegebruik binnen de grenzen van gemeente Zeist, per sector en per energiedrager
  • De omvang en de opgave van klimaatneutraal in 2030
  • De wet- en regelgeving en de autonome ontwikkeling richting 2030
  • Het potentieel voor efficiencyverbetering (energiebesparing) in de verschillende (sub)sectoren
  • Het potentieel voor duurzame energieopwekking binnen de grenzen van gemeente Zeist.

Auteurs

Harry Croezen
Lonneke Wielders
Thijs Scholten

Delft, mei 2017

Klimaatneutraal Zeist

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Lonneke Wielders

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08