Klimaatverandering Klimaatbeleid (achtergrondrapport)

Inzicht in keuzes voor de Tweede Kamer

De effecten van klimaatverandering zijn zichtbaarder geworden en de waarschijnlijkheid is toegenomen dat opwarming van de atmosfeer veroorzaakt wordt door menselijk handelen. De temperatuur is al met 0,6ºC gestegen waardoor bijvoorbeeld de zeespiegel met 10 tot 20 cm rees. In de 21e eeuw wordt een temperatuurstijging van 1,4 tot 5,8°C ten opzichte van de pre-industriële periode verwacht. Er zijn twee soorten maatregelen nodig: om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en om te voorkomen dat de temperatuur meer dan 2°C zal stijgen. Bij een grotere stijging wordt namelijk grote schade aan de leefomgeving verwacht. In het rapport wordt aangegeven hoe de kosten van klimaatbeleid zo laag mogelijk gehouden kunnen worden, voornamelijk door het inzetten van internationale instrumenten. Hieraan kan Nederland een bijdrage leveren. Binnenlands wordt gepleit voor een instrumentarium dat innovatie stimuleert en voor extra maatregelen voor woningen en transport. Informatie over deze studie is tevens te verkrijgen via de website van het KNMI, www.knmi.nl.

Auteurs CE

Jasper Faber
Frans Rooijers

Delft, september 2004

Achtergrondrapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14