Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes

Het huidige statiegeldsysteem in Nederland omvat grote PET-flessen, kleine hervulbare frisdrankflesjes in de horeca en hervulbare bierflesjes. Andere verpakkingen zijn uitgezonderd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft gevraagd een onderzoek te doen naar de kosten en (milieu)effecten van het invoeren van statiegeld voor kleine flesjes en blikjes. Deze informatie dient ter input voor een vergelijking van verschillende systemen in de beleidsmatige afweging. Dit rapport geeft de resultaten van ons onderzoek weer.

Centrale vraagstelling
Wat zijn de kosten en (milieu)effecten van het invoeren van statiegeld voor kleine flesjes en blikjes?

Varianten
Voor een compleet beeld zijn er acht mogelijke varianten onderzocht. Deze varianten reflecteren verschillen in hoogte van het statiegeldbedrag (10 of 25 eurocent), inzamelpunten (alleen supermarkten of alle verkooppunten) en type verpakkingsmaterialen (alleen plastic flesjes en blik of ook eenmalig glas).

Onderzocht zijn jaarlijkse netto kosten van het systeem, bekostiging door niet ingeleverde verpakkingen, uitgespaarde kosten in de huidige systemen, de effecten op zwerfafval en toename van recycling en CO2-besparing.

Zie ook: Hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 november 2017  (best afgespeeld binnen webbrowser Internet Explorer)

Auteurs CE

Geert Bergsma
Geert Warringa
Ellen Schep

Delft, augustus 2017

Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes
Extended summary

Meer informatie: Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32