Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater

Rioolwater bevat potentieel veel grondstoffen. CE Delft heeft een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd om inzicht te geven in de milieukundige voor- en nadelen van winning van grondstoffen uit rioolwater. Er is gekeken naar winning van fosfaat via struviet en via vliegas van monoverbranders, en naar winning van PHA, cellulose en alginaat. Uit de analyse blijkt dat alle routes milieukundige voordelen bieden. Dit geeft milieukundig inzicht in de duurzaamheid van de Energie- en Grondstoffenfabriek. De studie is uitgevoerd in samenwerking met Witteveen + Bos en KNN Advies voor Stowa en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Auteurs

Geert Bergsma
Ingrid Odegard
Nanda Naber

Amersfoort, september 2016

Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij  Ingrid Odegard

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57