Life Cycle Impacts of Protein-rich Foods for SuperWijzer

CE Delft heeft in opdracht van Varkens in Nood voor 98 eiwitketens doorgerekend wat de effecten op het milieu zijn van deze 98 eiwitketens. Voor alle ketens is een  levenscyclus analyse uitgevoerd.  In de analyse is gefocused op het klimaateffect in de hele keten en het biodiversiteitseffect. Nieuw ten opzichte van eerdere studies is grote hoeveelheid varianten van ketens in de studie. Zo zijn er 10 kipketens, 17 kaasketens, 14 rundketens en 9 vegetarische producten opgenomen. De analyse laat zien dat er grote verschillen zijn tussen verschillende soorten eiwitbronnen (rund relatief ongunstig en vegetarisch relatief gunstig) maar ook dat binnen productgroepen er grote verschillen zijn in de milieu-impact van eiwitproducten. In het rapport is een uitgebreide verantwoording van data opgenomen. Daarnaast is een vergelijking met andere studies naar eiwitbronnen uitgevoerd en zijn de verschillen met andere bronnen geanalyseerd en verklaard.

Varkens in Nood heeft vervolgens zelf een dierenwelzijn score toegevoegd en samen met Greenpeace een productendatabase opgesteld waardoor het nu mogelijk is om met de SuperWijzer (app voor android en iphone) in de supermarkt als consument te beoordelen hoe producten die eiwitten bevatten scoren op natuur en milieu en dierenwelzijn.

Zie voor de app: www.superwijzer.com

Auteurs

Harry Croezen

Delft, augustus 2011

Life Cycle Impacts of Protein- rich Foods for Superwijzer


Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57