Meerpalen, een tweede leven

Haalbaarheidsstudie ketenproject hergebruik meerpalen

In opdracht van de Provincie Zuid Holland is de haalbaarheid onderzocht van het hergebruik van hardhouten meerpalen. Uit de studie blijkt dat hergebruik deels reeds plaatsvindt. Vijf aanbevelingen voor verruiming van het hergebruik zijn gedaan:
  1. In bestekken niet meer verplichten nieuwe palen te gebruiken.
  2. Via een website secundaire palen aan te bieden.
  3. Aanbieders en gebruikers van meerpalen informeren over de her-gebruikmogelijkheden en het bestaan van de website.
  4. Partijen van meer dan grofweg 10 secundaire palen te keuren.
  5. De secundaire palen niet binnen de eigen organisatie te houden, maar beschikbaar te maken voor de gehele markt.

Auteurs CE

Harry Croezen
Geert Warringa

Delft, juli 2004

Haalbaarheidsstudie

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32