Met een eiwittransitietarget naar een duurzaam voedselaanbod

Verkenning van eiwittransitie-indicator en -targets voor monitoring door supermarkten, NGO's en overheid

Consumptie van dierlijke producten draagt in belangrijke mate bij aan milieuproblemen, waaronder klimaatverandering. Met een verschuiving van ons eetpatroon van dierlijke naar meer plantaardige producten valt dan ook veel te winnen. Op basis van aanbevelingen en richtlijnen van onder andere het Voedingscentrum blijkt dat zo’n verschuiving goed past binnen een gezond eetpatroon. Zeker in Nederland is er veel te winnen, omdat het aandeel plantaardig in eiwitconsumptie hier relatief laag is; 33% plantaardig ten opzichte van bijvoorbeeld 42% in België en 40% in Duitsland.

Om de eiwittransitie meer houvast te geven is het nodig om een indicator te ontwikkelen die aangeeft waar we ons in de transitie bevinden. Deze indicator zou door supermarkten gebruikt kunnen worden om hun beleid op dit thema te onderstrepen, of door NGO’s om supermarkten of andere partijen te kunnen aanspreken op hun bijdrage, of door de Rijksoverheid om de eiwittransitie te volgen en te stimuleren. In deze studie voor Natuur en Milieu heeft CE Delft verschillende mogelijkheden voor eiwittransitie-indicatoren verkend, en deze toegepast op het Menu van Morgen. Met het Menu van Morgen bewegen we van een eiwittransitiescore van 33% (huidige eetpatroon) naar 48% in 2030 en 65% in 2050.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Ingrid Odegard

Delft, februari 2017

Met een eiwittransitietarget naar een duurzaam voedselaanbod

Contactpersoon: Ingrid Odegard

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32