Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen

Tussenevaluatie en vervolgmeting

Het programma ‘Met preventie naar duurzaam ondernemen, 2001-2005’ (PreDO) is een gezamenlijk programma van IPO, VNG, UvW en de Ministeries van VROM en EZ. Hoofddoel van het PreDO-programma is het verminderen van de milieudruk door bedrijfsmatige activiteiten. Het PreDO-programma is in de periode januari-mei 2004 door CE tussentijds geëvalueerd met een tweeledig doel: Het tussentijds beoordelen van (onderdelen van) het PreDO-programma op doelbereiking, doeltreffendheid en doelmatigheid, en het in kaart brengen van succes- en faalfactoren in de uitvoering. Het inschatten van de mate waarin de doelen behaald zullen worden met de ingezette instrumenten en het doen van aanbevelingen voor een eventuele andere doelstellingen- en/of instrumentenmix. Daarvoor zijn 29 gemeenten, 7 provincies, 8 begeleidingsgroepen geïnterviewd, zijn twee workshops gehouden met groepen gemeen-ten en provincies en is een beperkt omgevingsonderzoek uitgevoerd naar andere programma’s en regelingen die deels overlappende doelstellingen nastreven.

Delft, juni 2004

Voor het opvragen van het hoofd- of achtergrondrapport kunt u een mail sturen naar duurzaamondernemen@novem.nl met vermelding van adres en vraag. Hier vindt u een uitgebreide samenvatting van het evaluatierapport [pdf]

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11