Meten is weten in de Nederlandse bouw

Milieu-impacts van Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten in 2010

Een van de speerpunten van Bouwend Nederland is verduurzaming van de bouwketen. Op materiaal- en gebouwniveau is er veel aandacht voor verduurzaming en worden veel milieuanalyses uitgevoerd. Een totaaloverzicht van de milieu-impact van de Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten inclusief keteneffecten bestond nog niet. In opdracht van Bouwend Nederland heeft CE Delft op macroniveau onderzocht wat de impact is van een jaar lang bouw- en sloopactiviteiten. Voor alle achtergrondgegevens is met veel brancheverenigingen en kennisinstituten overlegd. De klimaatemissie van de bouw- en sloopactiviteiten in 2010 is, inclusief keteneffecten, berekend op 9,6 Mton CO2. Dit is 5% van de Nederlandse klimaatemissie. 

Een groot deel van de impact komt voort uit materiaalgebruik: de productie van grondstoffen, het transport ervan en de verwerking van bouw- en sloopafval. Door hergebruik en recycling vermindert de impact beduidend. In het rapport wordt ingegaan op de meest relevante verduurzamingsmogelijkheden door de bouwketen heen. Naast verduurzaming van materialen is bewuste omgang met de materialen in het bouwwerk van groot belang: met aandacht voor alle ketenfasen en het beschikbaar maken van materialen voor hergebruik aan het einde van de levensfase van het bouwwerk.

Tot slot worden enkele veelvoorkomende uitspraken over de bouw in de media getoetst op realiteitsgehalte. Het blijkt dat de statements vaak genuanceerder liggen dan wordt gesteld in de media. Zo vormt het bouw- en sloopafval wel 35% van al het afval in Nederland, maar dit wordt grotendeels hergebruikt. Het afval dat wordt verbrand of gestort, ligt lager: tot maximaal 15%. Het statement dat de bouw verantwoordelijk zou zijn voor 45% van het energiegebruik in Nederland genuanceerder: het energiegebruik voor bouw- en sloopactiviteiten, inclusief keteneffecten, ligt een factor 10 lager.

Auteurs

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld
Maarten Afman

Delft, mei 2014

Meten is weten in de Nederlandse bouw versie voorjaar 2015

 

Tweets van @cedelft

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08

Report - Regulating speed: a short-term measure to reduce maritime GHG emissions https://t.co/SDnPBD0WtP
19-10-2017 08:45