Methodiek EPL bestaande bouw getest

De EPL bestaande bouw is een maat voor de CO2 emissie op een bestaande locatie. Deze maat kan worden berekend worden voor een wijk in zijn huidige staat, maar ook voor de situatie waarin reducerende maatregelen zijn getroffen. Het instrument is dus al bruikbaar tijdens de voorbereiding van een renovatie, en dient ter ondersteuning van de besluitvorming omtrent de te nemen bouwmaatregelen. De methodiek is ontwikkeld en beschreven in het CE rapport 'EPL bestaande bouw: systematiek'. Vervolgens is deze methodiek getest in de praktijk op een achttal locaties. De resultaten van de praktijkproef zijn in dit rapport beschreven. Het blijkt dat het instrument goed toepasbaar is in de praktijk. Het verschaft gemeenten waardevolle informatie over de CO2 emissie in de bestaande wijken en in mogelijkheden om deze te reduceren.

Delft, maart 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57