Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive

A study in the context of the REFIT

Deze tussentijdse evaluatie van de Hernieuwbare Energie-Richtlijn (RED) heeft tot doel de effectiviteit en efficiëntie van de daarin vastgelegde maatregelen en acties tot op heden te evalueren. In de RED, die aan het einde van 2009 van kracht werd, worden, naast een reeks andere bepalingen, bindende nationale doelstellingen vastgelegd voor de algemene toepassing van hernieuwbare energie en voor gebruik ervan in de transportsector in 2020. De studie beoordeelt ook de effecten van de RED-eisen voor overheden en bedrijven (de zgn. administrative burden) op het niveau van de deelstaten, conform de vereisten van het REFIT regulatory fitness programme van de Europese Commissie. Dit project is uitgevoerd op verzoek van DG-Energie door een consortium bestaand uit CE Delft, Ricardo-AEA, Ecologic Institute, E-Bridge en REKK.

Auteurs CE

Bettina Kampman
Arno Schroten
Benno Schepers
Lonneke Wielders
Anouk van Grinsven

Delft, april 2015

Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32