Milieu en overige effecten van een belasting op verpakkingen van dranken

In opdracht werkgroep Vergoening van het belastingstelstel II (ook wel commissie de Waard genoemd) heeft CE onderzocht hoe groot het voordeel voor het milieu zou zijn als er een belasting op verpakkingen van dranken zou worden ingevoerd. Van wijnflessen, blikjes, PET-flessen, drankenkartons en een aantal andere verpakkingen is daarvoor berekend hoeveel broeikaseffect en te storten afval de verschillende verpakkingen veroorzaken. Vooral wijnflessen, blikjes en eenmalige PET-flesjes scoren hier relatief slecht op. De meermalige PET-fles voor fris en waters en de polycarbonaat fles voor melk scoren goed. Een belasting op dit milieu-effect van een vergelijkbare hoogte als die in Denemarken pas is ingevoerd zou de totale milieubelasting van deze verpakkingen naar schatting met ongeveer 22% kunnen laten dalen. Een dergelijke belasting zou de schatkist jaarlijks ongeveer 200 mln gulden kunnen opleveren. Dit rapport is een bijlage bij het officiële eindrapport van de werkgroep ver-groening van het belastingstelsel dat 11 juli 2001 is aangeboden aan staatssecretaris Bos van Financiën.

Auteurs

Geert Bergsma

Delft, april 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57