Milieuargumentatie vervanging Zuid-Amerikaanse soja door Europese eiwitgewassen

Milieukundige aspecten en randvoorwaarden

De Nederlandse veeteelt importeert veel veevoer, zoals soja uit Zuid-Amerika voor onze varkens. De vraag is of vervanging van Zuid-Amerikaanse soja door regionale soja of andere eiwitgewassen (Nederlandse of Europese) helpt om milieuschade (ongesloten nutriëntenkringlopen, ontbossing) te beperken. Uit dit onderzoek in opdracht van Milieudefensie blijkt dat regionale soja onder bepaalde voorwaarden milieukundige voordelen biedt.

Een voorbeeld van een gevolg van import van veevoer is dat nutriëntenkringlopen niet gesloten zijn; we onttrekken fosfaat (P) in Zuid-Amerika, en dat komt hier voor een deel weer vrij met de mest. Resultaat: tekorten elders, overschotten hier in Nederland. Bij gebruik van regionale gewassen is sluiten van kringlopen nog steeds ingewikkeld, maar eerder haalbaar dan bij handel op globale schaal.

Voor het ontbossingsprobleem geldt dat gebruik van regionale soja onder bepaalde voorwaarden het risico op milieuschade aanmerkelijk kan verminderen. De beste manier om dit te bewerkstelligen is het verhogen van productiviteit van bestaand soja-areaal in Europese landen. De problematiek van indirecte landgebruiksverandering is ingewikkeld, zodat sojateelt in Nederland niet perse de ontbossingsdruk in Zuid-Amerika vermindert.

Factoren die meespelen zijn of gebruik gemaakt wordt van braakliggend of gedegradeerde grond en of extra productie zorgt voor verschuiving van andere gewassen met hoge opbrengsten naar gebieden met lagere opbrengsten.

Auteurs

Harry Croezen
Ingrid Odegard

Delft, november 2012

Milieuargumentatie vervanging Zuid-Amerikaanse soja door Europese eiwitgewassen

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11