Milieueffecten herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor

Tussenrapport Plan-MER

In het kader van de uitwerking van het Masterplan Rotterdam Vooruit zijn de milieueffecten van de infrastructuur rond de van Brienenoordbrug onderzocht. Het resultaat van het onderzoek is het Tussenrapport planMER waarin de milieueffecten zijn beschreven. De belangrijkste milieueffecten die naar voren zijn gekomen gaan over aantasting van natuur, landschap en cultuurhistorie. Mede op basis van het tussenrapport wordt de MIRT verkenning Rotterdam Vooruit, deelproject Herontwerp Brienenoord Algeracorridor, verder toegespitst op de haalbare oplossingsrichtingen.

Delft, februari 2011

rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14