Milieukentallen van verpakkingen voor de verpakkingenbelasting in Nederland

Per 1 januari 2008 zal een verpakkingenbelasting worden ingevoerd. Het past in het kabinetsbeleid om de tarieven daarvan te differenti�ren naar rato van de milieubelasting van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Eerder heeft CE Delft geconcludeerd dat het broeikaseffect over de verpakkingketen een goede relatief simpele maat is voor de milieudruk van verpakkingen. Van de verschillende verpakkingsmaterialen zijn in dit rapport de milieugegevens voor de broeikasemissies meegenomen over de cruciale stappen in de keten: winning grondstoffen, primaire productie van het materiaal, het vormingsproces van de verpakking, recycling en afvalverwerking. Deze milieukentallen zijn in discussie met de verpakkingsmaterialen industrie tot stand gekomen. Dit heeft naar het oordeel van CE Delft geleidt tot een redelijke maat waarop op korte termijn een verpakkingenbelasting voor het jaar 2008 is te baseren. Aanbevolen wordt om voor het belastingjaar 2009 de rangorde te verfijnen door:
  • Het meewegen van milieuverschillen in de gebruiksfase tussen verschillende verpakkingen (met name verschillen in productbederf en koeling).
  • Het meewegen van meer milieuthema's om met name de recycling van papier beter in beeld te krijgen (bijvoorbeeld landgebruik en biodiversiteit).
  • Het preciezer meenemen van de productielocaties van verpakkingen en verpakkingsmaterialen en de milieuverschillen tussen productielocaties.
  • Het verder verfijnen van de belastingtarieven naar materiaal (diverse karton- en kunststofsoorten) en recyclingpercentages. Hierna is een tweejaarlijkse up-date nuttig om innovatie te blijven stimuleren.

Auteurs

Geert Bergsma
Lonneke Wielders

Delft, september 2007

Nederlands rapport
Engels rapport

Dit rapport is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57