MKBA Warmte Zuid-Holland

Voor de verdere uitwerking van de ambitie en als bijdrage aan de warmtevisie is er behoefte aan meer inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten van de bijdrage van warmte aan Zuid-Holland en Nederland. Op verzoek van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland heeft CE Delft en Infinitus deze MKBA opgesteld. De MKBA moet bijdragen aan het inzicht in de maatschappelijke efficiëntie van het bereiken van 20 PJ per jaar aan besparing op de fossiele energievraag in 2020. De MKBA laat een positief saldo zien voor het projectalternatief met grootschalige inzet van restwarmte voor kassen en woningen in Zuid-Holland (PA2), zowel op nationaal als op provinciaal niveau. Op provinciaal niveau is dit saldo robuust voor variaties in de uitgangspunten.

Auteurs

Martijn Blom

Delft, juli 2014

MKBA Warmte Zuid-Holland

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57