Naar een duurzame chemische industrie: productieketen van styreen

Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag op welke manier op de lange termijn een meer duurzame chemische industrie kan worden bereikt. Om deze vraag concreter te kunnen beantwoorden hebben wij één productieketen centraal gesteld: de keten van (poly)styreen. Deze keten is onderverdeeld in 3 fasen: grondstof-, productie- en gebruiksfase. Voor iedere fase in de keten zien wij aanbevelingen als antwoord op de gestelde vraag. Grondstoffase Om daadwerkelijk een duurzame chemische industrie te bereiken is in onze ogen een fundamenteel andere grondhouding nodig ten aanzien van het gebruik van grondstoffen. Het verbruik van grondstoffen moet in balans zijn met de natuurlijke aanwas. Kringlopen moeten dus gesloten worden. Voor het bereiken van deze fundamenteel andere houding zullen op korte termijn (maatschappelijke) discussies gevoerd moeten. Productiefase
  1. Ga door met optimalisatie van processen;
  2. Zet duurzame energie in waar mogelijk.
Productgebruiksfase
  1. Gebruik zo min mogelijk materialen in de ontwerpfase;
  2. Recycle zo veel mogelijk producten en materialen;
  3. Als recycling geen optie is, verbrand de producten dan met energieterugwinning.

Delft, augustus 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32