Ontgassen van lichters

Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft aangekondigd het voornemen te hebben om per 1/1/2006 het vrij ontgassen van benzine door binnenvaartschepen (lichters) te verbieden. Het voorgenomen verbod omvat alleen benzine (UN1203), maar er zijn meer stoffen waarvoor bij transport VOS-emissies vrijkomen. In eerdere studies werd aangenomen dat het daarbij om omvangrijke emissies ging, variërend van 1-10% van het Nederlandse totaal aan VOS-emissies. In opdracht van VNPI, VOTOB en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CE onderzocht wat de emissies en effectiviteit van een verbod op ontgassen zijn bij zowel het vervoer van alleen UN1203, als bij het vervoer van enkele andere stoffen. De totale emissies van VOS als gevolg van het ontgassen van lichters zijn hierbij voor het eerst nauwkeurig gekwantificeerd en blijken veel geringer dan in eerdere studies werd aangenomen: ongeveer 0,7 kton per jaar voor benzine of 1,8 kton voor alle beschouwde stoffen. Dit is hooguit 0,65% van het totaal aan VOS-emissies in Nederland. Het verbod op ontgassen bij het transport van UN1203 kan - op grond van een analyse rond kosten en haalbaarheid - het beste worden ingevuld door middel van de logistieke oplossing: dedicated of compatibel varen. Deze oplossing is ook ten opzichte van andere VOS-reductie maatregelen goedkoop. De technische oplossing, het plaatsen van ontgassingsinstallaties op de losplaatsen, bleek vele malen duurder. Indien schippers om wat voor reden dan ook niet dedicatie- of compatibel wensen te varen, kan een centraal opgestelde ontgassingsinstallatie gebruikt worden (AVR, Rotterdam).

Auteurs

Sander de Bruyn
Harry Croezen

Delft, december 2003

Rapport
Uitgebreide samenvatting (Engels, Duits en Frans)


Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11