Ontgassingen in kaart ten behoeve van een ontgassingsverbod in Flevoland

In navolging van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland overweegt de provincie Flevoland om, vooruitlopend op een internationaal CDNI1-verdrag, een provinciaal ontgassingsverbod in te voeren. Dit door middel van een Provinciale Milieuverordening (PMV). De provincie Flevoland wenst inzicht te verkrijgen in het jaarlijkse aantal van deze ontgassingen die binnen haar grenzen worden uitgevoerd. Naast een inschatting van het aantal ontgassingen dat normaliter plaatsvindt in Flevoland wordt ook aangegeven hoeveel ontgassingen mogelijk naar Flevoland verplaatsten indien de recent ingevoerde verboden in de buurprovincies worden nageleefd. Qua kosten kan het met name voor schepen vanuit Amsterdam naar het zuiden interessant zijn om in Flevoland ‘kosteloos’ te ontgassen in plaats van aan een installatie.

Deze studie geeft inzicht in bovenstaande aantallen ontgassingen en een globaal beeld van de vaarroutes waarbij deze ontgassingen een rol spelen. Dit is van belang voor zowel het inzicht in de mogelijke effecten op de volksgezondheid als op, door hun nabijheid, Natura 2000-natuurgebieden.

Auteurs

Matthijs Otten
Marit van Lieshout
Diederik Jaspers

Delft, mei 2017

Ontgassingen in kaart ten behoeve van een ontgassingsverbod in Flevoland

Contactpersoon: Marit van Lieshout

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57