Op weg naar een schoner wagenpark

Een doorrekening van alternatieven voor Gemeente Delft

Ter voorbereiding op het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark heeft de gemeente Delft CE gevraagd om een doorlichting te maken van haar wagenpark. Op deze manier wil de gemeente inzicht krijgen in de huidige milieuprestaties van haar wagenpark. Daarnaast moet de wagenparkscan duidelijk maken wat de effecten en kosten zijn van investeringen in alternatieven om die milieuprestaties te verbeteren. Daarbij was de nadruk vooral gericht op alternatieven die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. In het onderzoek zijn vijf verschillende alternatieven bekeken:
  • Gefaseerde vervanging van voertuigen;
  • Gefaseerde vervanging van voertuigen door aardgasvoertuigen;
  • Roetfilters voor vracht- en huisvuilauto’s;
  • Gefaseerde vervanging van een deel van de bestelauto’s door elektrische voertuigen;
  • Versnelde vervanging van oude vracht- en huisvuilauto’s.

Auteurs

Eelco den Boer
Arno Schroten

Delft, januari 2006

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57