Op weg naar een schoner wagenpark

Wagenscan gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg wilde graag inzicht hebben in de huidige milieuprestatie van haar wagenpark, alsook in de effecten en kosten van investeringen in alternatieven om die milieuprestatie te verbeteren. CE heeft met behulp van de “Milieu efficiencyscan” (MES) van Novem het wagenpark doorgelicht. De aanbevelingen richten zich met name op de maatregelen aardgas, elektrische voertuigen en roetfilters.

Auteurs

Huib van Essen

Delft, maart 2003

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57