Optiedocument stedelijke luchtkwaliteit

Het doel van de studie is het vergroten van het inzicht in de milieubaten, de kosten en de haalbaarheid van verkeersmaatregelen om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Met name voor NO2 en PM10 zal het moeilijk zijn om in 2010 te voldoen aan de Europese grenswaarden. De achtergrondconcentratie speelt hierbij een belangrijke rol. In de studie is een breed aantal verkeersmaatregelen geselecteerd. De effecten van deze maatregelen op de luchtkwaliteit zijn doorgerekend voor een zevental voorbeeldstraten in stedelijke gebieden. Een verschuiving in het zware verkeer (bussen en vrachtauto’s) van diesel naar LPG is een kansrijke oplossingsrichting. De toepassing van roetfilters in het zware verkeer reduceert de uitstoot van PM10 aanzienlijk. Voor zwaarbelaste straten kunnen verkeersmaatregelen die gericht zijn op de doorstroming en routes van het verkeer een aanzienlijke reductie mogelijk maken. Verbeteringen in de luchtkwaliteit op de lange termijn lijken alleen mogelijk wanneer verbeteringen in de voertuigtechnologie worden gecombineerd met een beheersing van de groei van de mobiliteit.

Delft, februari 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08

Report - Regulating speed: a short-term measure to reduce maritime GHG emissions https://t.co/SDnPBD0WtP
19-10-2017 08:45