Optiedocument stedelijke luchtkwaliteit

Het doel van de studie is het vergroten van het inzicht in de milieubaten, de kosten en de haalbaarheid van verkeersmaatregelen om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Met name voor NO2 en PM10 zal het moeilijk zijn om in 2010 te voldoen aan de Europese grenswaarden. De achtergrondconcentratie speelt hierbij een belangrijke rol. In de studie is een breed aantal verkeersmaatregelen geselecteerd. De effecten van deze maatregelen op de luchtkwaliteit zijn doorgerekend voor een zevental voorbeeldstraten in stedelijke gebieden. Een verschuiving in het zware verkeer (bussen en vrachtauto’s) van diesel naar LPG is een kansrijke oplossingsrichting. De toepassing van roetfilters in het zware verkeer reduceert de uitstoot van PM10 aanzienlijk. Voor zwaarbelaste straten kunnen verkeersmaatregelen die gericht zijn op de doorstroming en routes van het verkeer een aanzienlijke reductie mogelijk maken. Verbeteringen in de luchtkwaliteit op de lange termijn lijken alleen mogelijk wanneer verbeteringen in de voertuigtechnologie worden gecombineerd met een beheersing van de groei van de mobiliteit.

Delft, februari 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14