Optiedocument Verkeersemissies*

Effecten van maatregelen op verzuring en klimaatverandering

De Nederlandse overheid moet de komende jaren extra milieumaatregelen nemen om aan internationale afspraken en verdragen zoals de NEC-richtlijn, de eisen aan de luchtkwaliteit en het Kyoto-verdrag te kunnen voldoen. Het ministerie van VROM heeft daarom in overleg met de sector verkeer en vervoer een groslijst met 136 mogelijke opties opgesteld en aan het MNP-RIVM en het CE gevraagd de kosten, de effecten op emissies en de kosten-effectiviteit van deze opties uit te rekenen. Het ministerie heeft dit optiedocument vervolgens gebruikt voor het opstellen van de Nota Verkeersemissies. CE heeft voor dit project de effecten van een veertigtal opties doorgerekend, en de synthese van de resultaten voor haar rekening genomen. Uit uitgebreide samenvatting van de resultaten van dit project kunt u vinden op de site van het RIVM.

Auteurs

Bettina Kampman

Delft, oktober 2003

Dit rapport kunt u bestellen en/of downloaden bij: RIVM Postbus 1 3720 BA Bilthoven Tel: 030-27491111 Fax: 030-2742971 www.rivm.nl

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57