Peakshaving van zon-PV met de elektrische boiler

Zon-PV (photovoltaic) is voor huishoudens anno 2016 een aantrekkelijke optie. De financiële haalbaarheid is te danken aan enerzijds de sterk gedaalde investeringskosten voor zonnepanelen, anderzijds aan de relatief hoge kWh-tarieven dankzij de salderingsregeling. Wanneer, zoals door Minister Kamp aangekondigd, de salderingsregeling gaat verdwijnen of wordt afgebouwd, zal zonder compenserende maatregelen de financiële haalbaarheid van zon-PV sterk afnemen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor opslag van eigen opwekking in boilers ten behoeve van de warmtapwatervoorziening in huishoudens. Al met al blijkt dat het concept om een overschot aan eigen opwekking op te slaan ten behoeve van warmtapwaterproductie potentie heeft. Er zijn technische en dimensioneringsoptimalisaties mogelijk.

Auteurs CE

Maarten Afman

Utrecht, april 2016

Peakshaving van zon-PV met de elektrische boiler

Dit project is ondersteund vanuit een regeling in de Topsector Energie.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32