Plan van Milieudefensie
Bouwen aan een Groene Metropool

Kosten en effecten

Kosten en effecten van Bouwen aan een Groene Metropool

Milieudefensie heeft haar visie voor een andere aanpak van de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio ontvouwen in het plan “Bouwen aan een Groene Metropool”.

In dit plan werkt Milieudefensie verschillende voorstellen uit om tot een duurzamere invulling van de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio te komen. Zo wordt er ingezet op sterker en beter openbaar vervoer, op goede fietssnelwegen en op beprijzing van het weggebruik. Tegelijkertijd stelt Milieudefensie voor om de plannen voor twee grote infrastructuurprojecten te schrappen, het gaat dan om de A13/A16 en de Blankenburgtunnel met een verbreding van de A20.

CE Delft heeft de kosten en de milieueffecten van deze voorstellen in beeld gebracht, Goudappel Coffeng heeft de verkeerseffecten berekend.

De kosten voor de voorstellen van Milieudefensie komen circa € 100 miljoen lager uit dan de plannen voor de wegen. Het milieu wordt er in de plannen ook beter op ten opzichte van de plannen van het Rijk. In de regio dalen de NOx emissies met zo’n 8,5%, terwijl de CO2-emissies met zo’n 11% dalen. Uit de berekeningen van Goudappel Coffeng blijkt dat de filedruk met ongeveer 40% daalt.

Auteurs CE

Arno Schroten

Delft, mei 2011

notitie

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30