Policy and advice for a sustainable energy future. The Netherlands

De VROM-raad heeft eind oktober 2000 een bijeenkomst met verschillende Europese zusterorganisaties georganiseerd met als thema: Reconciling a sustainable energy future with the liberalisation and privatisation of the European energy market. Alle deelnemers waren gevraagd om een achtergronddocument te maken dat een situatieschets van hun land zou geven. CE is gevraagd om een beknopt achtergronddocument voor de Nederlandse situatie te schrijven. Hierin wordt kort ingegaan op de kenmerken van de Nederlandse energiehuishouding en op het huidige Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Daarnaast is specifiek ingegaan op de adviezen van de ver-schillende raden (Algemene Energieraad, Sociaal Economische Raad en VROM-raad) ten aanzien van de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Delft, oktober 2000

report

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het Engels

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57