Potentiële vergroeningsmaatregelen in het verkeer en vervoer voor het belastingstelsel

Rapportage voor de Werkgroep Vergroening van het Fiscale Stelsel II

In opdracht van de Werkgroep Vergroening van het Fiscale Stelsel II heeft CE een inventarisatie gemaakt van de beschikbare informatie over een groot aantal potenti�le vergroeningsmaatregelen voor het fiscale stelsel. De maatregelen hebben allemaal te maken met het thema mobiliteit. Dit loopt uiteen van goederenvervoer tot personenvervoer en betreft in principe alle vervoerswijzen. Het doel van de studie is het genereren van een overzicht van de maatregelen en de milieueffecten die hiervan verwacht kunnen worden. Dit overzicht zal worden gebruikt door de Subwerkgroep Mobiliteit om een advies op te stellen aan de Werkgroep Vergroening Fiscaal Stelsel II over haalbare fiscale vergroeningsmaatregelen in de sector verkeer en vervoer. CE heeft hiervoor voor zover mogelijk alle beschikbare informatie die nodig is voor het maken van deze aanbevelingen op een rij gezet. De inventarisatie betreft informatie over kosten en effecten van de individuele maatregelen met een nadruk op de te verwachten eerste orde milieu-effecten. De beschrijving en de inschatting van de effecten van de van de maatregelen heeft CE gebaseerd op beschikbare informatie uit de literatuur, informatie van deskundigen en van de beschikbare kennis in de Subwerkgroep Mobiliteit. Deze informatie is gerapporteerd door CE in de vorm van factsheets plus een toelichting.

Delft, februari 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32