Prijsgevoeligheid in de luchtvaart en zeescheepvaart (literatuurstudie)

In opdracht van het RIVM heeft CE de prijs- en inkomensgevoeligheid van de luchtvaart en de prijsgevoeligheid van de zeevaart in kaart gebracht. Inzicht hierin is van belang voor het maken van prognoses en voor het kunnen inschatten van effecten van prijsveranderingen op volumeontwikkelingen in de luchtvaart en zeescheepvaart, en de milieueffecten daarvan. Aan de prijzenkant hebben we gekeken naar veranderingen in prijzen per liter brandstof, per vliegtuig/scheepskilometer en per passagier- resp. lading-tonkilometer (personen resp. goederen). We hebben gekeken naar de effecten van deze prijsveranderingen op het brandstofgebruik, het aantal vliegtuig- of scheepskilometers, het aantal passagier- dan wel tonkilometers en het aantal vervoerde of overgeslagen tonnen. Bij het personenvervoer door de lucht schatten de meeste studies de prijselasticiteit voor passagierskilometers als functie van ticketprijzen bij zakelijke reizigers tussen –0,4 en –1,2 en voor de recreatieve reiziger tussen –1,1 en –2,7. De brandstofprijselasticiteit van luchtvaart ligt waarschijnlijk tussen –0,2 en –0,4. De hoogte van de inkomenselasticiteit in het personenvervoer in de luchtvaart is ongeveer 1,5 voor zakelijke reizigers en 2,0 voor recreatieve reizigers. De literatuur over de prijselasticiteit van het goederenvervoer door de lucht en van de zeescheepvaart is te schaars om kwantitatieve conclusies te kunnen trekken.

Delft, november 2001

Literatuurstudie

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11